โรงเรียนอนุบาลโชติมา 
     
   
 
  โทร :  0 2589 4145
            0 2589 4187
 
   แผนที่ :  
   
     

 
 
   ปฏิทิน
 
 
 
   จำนวนผู้เข้าชม
 
 
     
 
 
    ศิษย์เก่าโรงเรียน  
 
 
 
  ศิษย์เก่าสามารถส่งข้อมูลมาได้ทางอีเมลล์ chotimakinder@gmail.com ทางโรงเรียนจะอัพขึ้นเว็บไซต์ให้ค่ะ 

 
 
   
 
 

 
     
 
ชื่อ : ณัฐธยาน์ สุขกร
ปีที่เข้าศึกษา : 2538  
 
     
 
ที่อยู่ : 27/1 ม.5 ซ.นนทบุรี 12 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง  
จังหวัด : นนทบุรี 
รหัสไปรษณีย์ : 11000
 
     
 
การศึกษาสูงสุด :  
Email : ryeowook_sj@hotmail.com

 
 
 
 
 
     
   
 
 

 
 
 
 
ชื่อ : ด.ช.กัญจน์ สีดา
ปีที่เข้าศึกษา : 2543
 
     
 
ที่อยู่ : 68/14  
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 
รหัสไปรษณีย์ : 10220
 
     
 
การศึกษาสูงสุด :  
Email : supermoodang@hotmail.com

 
 
 
 
 
     
   
 
 

 
 
 
 
ชื่อ : ด.ช.ธนภัสสร์ ยืนยง
ปีที่เข้าศึกษา : 2544  
 
     
 
ที่อยู่ : 257/125 ซ.ประชาชื่น30 ถ.ประชาชื่น   
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10800
 
     
 
การศึกษาสูงสุด : รร.สาธิตเกษตรฯ
Email : why_do_you_read@hotmail.com

 
 
 
 
 
     
   
 
 

 
 
 
 
ชื่อ : ธนัฏฐา โกศลไชยบุตร
ปีที่เข้าศึกษา : 2536  
 
     
 
ที่อยู่ : ลาดพร้าว   
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10230
 
     
 
การศึกษาสูงสุด : ป.ตรี , มศว
Email : lll_lewfai_fff@hotmail.com

 
 
 
 
 
     
   
 
 

 


 
 
 
ชื่อ : ธนัท วีบุตร
ปีที่เข้าศึกษา : 2540  
 
     
 
ที่อยู่ : จตุจักร  
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10900
 
     
 
การศึกษาสูงสุด : โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน  ,  
                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Email : thmedia16@gmail.com

 
 
 
 
 
     
   
 
 

 


 
 
ชื่อ : ธีระ ประทุมทอง
ปีที่เข้าศึกษา : 2527  
 
     
 
ที่อยู่ : ประชาชื่น  
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10800
 
     
 
การศึกษาสูงสุด : DPU
Email : sirdong1979@gmail.com

 
 
 
 
 
     
   
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ : นงนภัส ชวนกำเนิดการ
ปีที่เข้าศึกษา : 2545  
 
     
 
ที่อยู่ : 117/71 ซ.ชินเขตสี่ ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่  
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10210
 
     
 
การศึกษาสูงสุด :  
Email : nongnapat_mook@hotmail.com

 
 
 
 
 
     
   
 
 

 
 
 
 
ชื่อ : นวนิช สกุลคู
ปีที่เข้าศึกษา : 2534  
 
     
 

 
     
 
การศึกษาสูงสุด : วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Email : jal.sakunkoo@gmail.com

 
 
 
 
 
     
   
 
 

 
 
 
 
ชื่อ : ประมณฑ์ จันทร์เพ็ญ
ปีที่เข้าศึกษา : 2523  
 
     
 
ที่อยู่ : 127/2 หมู่ 2 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย   
จังหวัด : กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 71160
 
     
 
การศึกษาสูงสุด : ป.ตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Email : pramon_c@hotmail.com

 
 
 
 
 
     
   
 
 

 
 
 
 
ชื่อ : พีรณัฐ วรศาสตร์
ปีที่เข้าศึกษา : 2543  
 
     
 
ที่อยู่ : 98/598 หมู่10 ซอย34/2 ถนนบางรักใหญ่-บ้านใหม่ ต.บางแม่นาง
         อ.บางใหญ่   
จังหวัด : นนทบุรี 
รหัสไปรษณีย์ : 11140
 
     
 
การศึกษาสูงสุด : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
Email : peeranat_08429@hotmail.com

 
 
 
 
 
     
   
 
 

 
 
 
 
ชื่อ : ภคพล วัฒนะวรนันทน์
ปีที่เข้าศึกษา : 2543  
 
     
 
ที่อยู่ : 23 ซอย1 ถนน เทศบาลนิมิตใต้ ประชานิเวศน์1 ลาดยาว จตุจักร   
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 
รหัสไปรษณีย์ : 10900
 
     
 
การศึกษาสูงสุด : โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ
Email : puckhaphol@hotmail.com

 
 
 
 
     
   
 
 

 
 
 
 
ชื่อ : ภพรรัต(หทัยธร) ตันติวุฒิกุล
ปีที่เข้าศึกษา : 2534  
 
     
 
ที่อยู่ : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์   
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร  
รหัสไปรษณีย์ : 10230
 
     
 
การศึกษาสูงสุด : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Email : birdy_birdday@hotmail.com

 
 
 
 
     
   
 
 

 
 
 
 
ชื่อ : ร.ทสุระ ศรีศศิ
ปีที่เข้าศึกษา : 2527  
 
     
 
ที่อยู่ : เลขที่ 8 ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง   
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 
รหัสไปรษณีย์ : 10210
 
     
 
การศึกษาสูงสุด : วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Email : black-ism@hotmail.com

 
 
 
 
     
   
 
 

 
 
 
 
ชื่อ : รวีวรรณ นิ่มพงษ์ศักดิ์
ปีที่เข้าศึกษา : 2544  
 
     
 
ที่อยู่ : 89/8 ซ.สิทธิชัย แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ   
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 
รหัสไปรษณีย์ : 10800
 
     
 
การศึกษาสูงสุด : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
Email : sunnysn_nps@hotmail.com

 
 
 
 
     
   
 
 

 
 
 
 
ชื่อ : วราพล เกษมสันต์
ปีที่เข้าศึกษา : 2535  
 
     
 
ที่อยู่ : 427 ซ.อมรพันธ์ 4 แขวงลาดยาว เขตจตุจัก   
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 
รหัสไปรษณีย์ : 10900
 
     
 
การศึกษาสูงสุด : นิเทศศาสตรบัณฑิต, มหาวิยาลัยรังสิต
Email : warapolk@hotmail.com

 
 
 
 
     
   
 
 

 
 
 
 
ชื่อ : วัฒนพล รุ่งเรืองกุล
ปีที่เข้าศึกษา : 2535  
 
     
 
ที่อยู่ : 55/7 ถนนเลียบคลองประปา อ.ปากเกร็ด   
จังหวัด : นนทบุรี 
รหัสไปรษณีย์ : 11120
 
     
 
การศึกษาสูงสุด : อักษรศาสตร์ ศิลปากร
Email : patamon_hk@hotmail.com

 
 
 
 
     
   
 
 

 
 
 
 
ชื่อ : สุกฤตา (อภิรดี) เรณู ณ อยุธยา (จันทร์เพ็ญ)
ปีที่เข้าศึกษา : 2524  
 
     
 
ที่อยู่ : 100/42 ถ.เทศบาลนิมิตรเหนือ ลาดยาว จตุจักร   
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 
รหัสไปรษณีย์ : 10900
 
     
 
การศึกษาสูงสุด : ป.ตรี , มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Email : sukrita_c@hotmail.com

 
 
 
 
     
   
 
 

 
 
 
 
ชื่อ : อดิศร บวรสิน
ปีที่เข้าศึกษา : 2531  
 
     
 
ที่อยู่ : ซ.หลังสวน   
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 
รหัสไปรษณีย์ : 10330
 
     
 
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Email : Adisornb@yahoo.com

 
 
 
 
     
   
 
 

 
 
 
 
ชื่อ : อาทิตยา ธารานนท์
ปีที่เข้าศึกษา : 2545  
 
     
 
ที่อยู่ : 100/67 ซอย 14 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร  
รหัสไปรษณีย์ : 10900
 
     
 
การศึกษาสูงสุด :
Email : mint_lovely9125@hotmail.com

 
 
 
 
     
   
 
 

 
 
 
 
ชื่อ : อิทธิเชษฐ์ เกรียงยุทธภูมิ
ปีที่เข้าศึกษา : 2540  
 
     
 
ที่อยู่ : เรียนอยู่ที่ อัสสัมชัญบางรัก   
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 
รหัสไปรษณีย์ : 10500
 
     
 
การศึกษาสูงสุด : อัสสัมชัญบางรัก
Email : leang-haha@hotmail.com

 
 
 
 
     
 
     
           
   
 
 

 
     
 
ชื่อ : ปฎิภาน สุวรรณน้อย
ปีที่เข้าศึกษา : -  
 
     
 
ที่ทำงาน : บริษัทเอ็กซ์ตร้าประกันภัยจำกัด(มหาชน) 
ตำแหน่ง : Assistance Chief  
 
   
  การศึกษาสูงสุด :  -
Email : -

 
 
 
 
 
     
   
 
 

 
 
 
 
ชื่อ : อยุทธิ์ อังศุธภิไล
ปีที่เข้าศึกษา : -
 
     
 
ที่ทำงาน : บริษัทกสิสุรีย์จำกัด
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
 
     
 
การศึกษาสูงสุด : -
Email : -
 
 
 
 
 
     
   
 
 

 
 
 
 
ชื่อ : พงษ์พันธุ์ภิษฐ์ ตันทิวัฒนา
ปีที่เข้าศึกษา : -  
 
     
  ที่ทำงาน : โรงพยาบาลตำรวจ  
  ตำแหน่ง : แพทย์แผนจีน
 
 

การศึกษาสูงสุด : -
Email : -
 
 
 
 
 
     
   
 
 

 
 
 
 
ชื่อ : นุจรี เหลืองอรุณ
ปีที่เข้าศึกษา : -  
 
     
 
ที่ทำงาน : Smith Shephew Co.Ltd.   
ตำแหน่ง : Manager
 
     
 
การศึกษาสูงสุด : -
Email : -
 
 
 
 
 
   
 
     
  โรงเรียนอนุบาลโชติมา
440  ถ.เทศบาลรังรักษ์เหนือ  ซ. 18  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
โทร. 02-589-4145, 02-591-0155   โทรสาร 02-589-4187   Email: chotimakinder@gmail.com
 
          © Copyright, 2007 Chotimakinder.ac.th All rights reserved.  

Current Pageid = 77