สอนลูกให้รู้จักอารมณ์...
โอกาสทองของการพัฒนาสำหรับผู้ปกครอง
1. สังเกตความรู้สึกตนเอง / ที่มา
   
- เลือกอารมณ์หนึ่งที่เราสนใจ เช่น ความสุขโยจำความรู้สึกไว้ในใจและจดบันทึก
2. ยอมรับ / เข้าใจ อารมณ์ที่เกิดขึ้น
   
- การยอมรับว่าการมีความรู้สึกที่เกิดขึ้น . เป็นเรื่องธรรมดา " จะสามารถจัดการอารมณ์ตัวเองได้ดี
3. เรียนรู้ผลกระทบ / ฝึกจัดการกับอารมณ์ 
   
- เรียนรู้เพื่อฝึกควบคุมการแสดงออก หรือระบายความรู้สึกถึงอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม
4. เปลี่ยนอารมณ์เป็นเชิงบวก
    - การพัฒนาอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นไปเป็นเรื่องเชิงบวก เช่น แต่งเพลง แต่งกลอน


ที่มา : หนังสืออยากสุขภาพดีต้องมี 3 อ. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 
Current Pageid = 160