โรงเรียนอนุบาลโชติมา 
     
   
 
  โทร :  0 2589 4145
            0 2589 4187
 
   แผนที่ :  
   
     

 
 
   ปฏิทิน
 
 
 
   จำนวนผู้เข้าชม
 
 
     
 
 
    หนึ่งวันของหนู  
 
 
 
     
 
   
 
 
07.00 น. – 08.15 น.
 
                  
                    ถึงโรงเรียนทักทายและสวัสดี
คุณครู

              

                                ส่งการบ้าน
                                      
               

 
 
 
     
   
 
 

08.15 น. – 08.30 น.
 
 
กิจกรรมยามเช้าเคารพธงชาติ 

     

   
  สวดมนต์ สนทนาข่าวเหตุการณ์ และข้อคิดประจำวัน

           

นั่งสมาธิเคลื่อนไหวและจังหวะ   
 

 
 
       
 
 
   
     
 
 
 


08.30 น. – 09.00 น.

 
         
               
กิจกรรมเสริมประสบการณ์

 
   
 
     
 
 
 
 
     
 
 
 
 
09.00 น. – 09.15 น.
 
         
  รับประทานอาหารว่าง (เช้า)ดื่มนม


     
       
 
 
 
 
     
 
 
 
 


09.15 น. – 11.30 น.
(รายละเอียดตามตารางเรียนรายสัปดาห์) 
 


 
 

 
 
กิจกรรมกลางแจ้ง
 
 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
 
         
 
   
 
   กิจกรรมเสรี
   กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
 
   
     
   เกมการศึกษา
     
 
 
 
 
     
 
 
 
 11.30 น. – 12.00 น.
 
         
   
 
 

รับประทานอาหารกลางวัน
   อาบน้ำ ทำความสะอาดร่างกาย  
 
 
 
 
     
 
 
 
 
12.00 น. – 13.45 น.
 
         
       
 
นอนหลับ พักผ่อน
     
 
 
 
 
     
 
 
 
 13.45 น. – 14.10 น.
 
         
   
 
 

ตื่นนอน ล้างหน้า
   รับประทานอาหารว่าง (บ่าย)  
 
 
 
 
     
 
 
 
 
14.10 น. – 14.30 น.
 
         
       
 
เกมการศึกษา
(วันนี้หนูๆทำอะไรบ้าง)
     
 
 
 
 
     
 
 
 
 14.30 น. – 15.30 น.
 
         
       
 
เล่นอิสระ ผู้ปกครองรับกลับบ้าน
     
 
 
 
 
     
 
     
     
  โรงเรียนอนุบาลโชติมา
440  ถ.เทศบาลรังรักษ์เหนือ  ซ. 18  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
โทร. 02-589-4145, 02-591-0155   โทรสาร 02-589-4187   Email: chotimakinder@gmail.com
 
          © Copyright, 2007 Chotimakinder.ac.th All rights reserved.  

Current Pageid = 71