โรงเรียนอนุบาลโชติมา 
     
   
 
  โทร :  0 2589 4145
            0 2589 4187
 
   แผนที่ :  
   
     

 
 
   ปฏิทิน
 
 
 
   จำนวนผู้เข้าชม
 
 
     
 
 
 
เกณฑ์การรับสมัคร
 
 
 

 
 
โรงเรียนอนุบาลโชติมา เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันนี้ - 15 มีนาคม 2561

ด่วน! รับจำนวนจำกัด

 
 
 
 
 
 
 
 
 ระดับชั้น และช่วงอายุที่เปิดรับสมัคร
 
 
 
 
ระดับชั้น 
ช่วงอายุ
 1.  Teddy   1 ปีครึ่ง – 2 ปี
 2.  เตรียมอนุบาล   2 – 3 ปี
 3.  อนุบาลปีที่ 1   3 – 4 ปี
 4.  อนุบาลปีที่ 2   4 – 5 ปี
 5. อนุบาลปีที่ 3   5 – 6 ปี
 • ตารางอายุเริ่มนับจาก พฤษภาคม ตามเกณฑ์ของโรงเรียน
 
                                       • ระเบียบการโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
 
 
                                 
 
 
   หลักฐานการสมัคร    ช่วงเวลารับสมัครนักเรียน  
   - สำเนาสูติบัตร    - ภาคต้น      พฤษภาคม -  กันยายน  
   - รูปถ่าย 1 นิ้ว 5 รูป    - ภาคปลาย   พฤศจิกายน - มีนาคม   
   - สำเนาทะเบียนบ้าน      
   - สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง      
 
                      Download ใบสมัครนักเรียนอนุบาลโชติมา.pdf  
 
   
 
 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-589-4145, 02-5910155 ฝ่ายงานธุรการโรงเรียน
หน้าแรก  / เกณฑ์การรับสมัคร Download แบบฟอร์มเอกสารโรงเรียน
 
 ชื่อ-นามสกุล
* 
Email
* 
เบอร์โทรศัพท์
ระดับชั้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
* 
 
Get Audio Code

 
     
  โรงเรียนอนุบาลโชติมา
440  ถ.เทศบาลรังรักษ์เหนือ  ซ. 18  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
โทร. 02-589-4145, 02-591-0155   โทรสาร 02-589-4187   Email: chotimakinder@gmail.com
 
          © Copyright, 2007 Chotimakinder.ac.th All rights reserved.  

Current Pageid = 72