โรงเรียนอนุบาลโชติมา 
     
   
 
  โทร :  0 2589 4145
            0 2589 4187
 
   แผนที่ :  
   
     

 
 
   ปฏิทิน
 
 
 
   จำนวนผู้เข้าชม
 
 
 

ปฏิทินกิจกรรม
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 
 

   

สัปดาห์ที่


วันที่
กิจกรรม 
หมายเหตุ                                         

 1

1 - 3 พ.ย. 2560

1 พ.ย. 2560 : เปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 
3 พ.ย. 2560 :
กิจกรรมวันลอยกระทง

 

 2

6 - 10 พ.ย. 2560

6 พ.ย. 2560 : เริ่มเรียนกิจกรรมพิเศษ

 

 3

13 - 17 พ.ย. 2560

การเรียนการสอนตามปกติ

 

 4

20 - 24 พ.ย. 2560

การเรียนการสอนตามปกติ

 

 5

27พ.ย. - 1 ธ.ค. 2560 

การเรียนการสอนตามปกติ

 

4 - 8 ธ.ค. 2560 

4 ธ.ค. 2560 : กิจกรรมวันพ่อ 2560
  5 ธ.ค. 2560 : หยุดเนื่องในวันพ่อ 

 

11 - 15 ธ.ค. 2560 

  11 ธ.ค. 2560 : หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ   

 

18 - 22 ธ.ค. 2560  

การเรียนการสอนตามปกติ 

 

25 - 29 ธ.ค. 2560 

28 ธ.ค. 2560 : กิจกรรมวันปีใหม่
  29 - 31 ธ.ค. 2560 : หยุดเนื่องในวันขึ้นปีใหม่     

 

10 

1 - 5 ม.ค. 2561  

  1 - 2 ม.ค. 2561 : หยุดเนื่องในวันขึ้นปีใหม่    

 

11

8 -12 ม.ค. 2561 

10 ม.ค. 2561 : ตรวจสุขภาพ (ภาคปลาย) 
12 ม.ค. 2561 :
กิจกรรมกีฬาสี Sports Day

 
12
15 - 19 ม.ค. 2561
  16 ม.ค. 2561 : หยุดเนื่องในวันครู     
 13
22 - 26 ม.ค. 2561
24 ม.ค. 2561 : กิจกรรมทัศนศึกษา  
 14
29 ม.ค. - 2 ก.พ. 2561 
การเรียนการสอนตามปกติ  
 15
5 - 9 ก.พ. 2561

การเรียนการสอนตามปกติ

 
 16
12 - 16 ก.พ. 2561
12-15 ก.พ. 2561 : ประเมินพัฒนาการนักเรียน ภาคปลาย   
17
19 - 23 ก.พ. 2561
รวบรวมผลงานนักเรียน
 
18


26 ก.พ. - 2 มี.ค. 2561
รวบรวมผลงานนักเรียน

 1 มี.ค. 2561 : หยุดเนื่องในวันมาฆบูชา
  
2 มี.ค. 2561 :
นิทรรศการผลงานนักเรียน Portfolio Day
  2 มี.ค. 2561 : ปิดภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560
 
 
 
 
     
  โรงเรียนอนุบาลโชติมา
440  ถ.เทศบาลรังรักษ์เหนือ  ซ. 18  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
โทร. 02-589-4145, 02-591-0155   โทรสาร 02-589-4187   Email: chotimakinder@gmail.com
 
          © Copyright, 2007 Chotimakinder.ac.th All rights reserved.  

Current Pageid = 79